شرکت خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي ستاره ونک به شماره ثبت182785
طبق مجوز شماره7829مورخ21/9/95از سازمان هواپيمايي کشوري و مجوز شماره1413-942/126 اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران اقدام به فروش بليط و تور و همچنين رزرو هتل مي نمايد.